Last update: 19.02.2004

Projekt Migration Training

Website email: webmaster@agimi.org

Shqip

Shqip

Projekt MIGRATION TRAINING
AGIMI Ravenna - AGIMI Reggio Emilia

 

NORMATIVAT

 

MJETET E KERKIMIT TE NJOFTIMEVE

- Legjislacioni italian

Ligjet

Urdhërat ligjvënës

Letrat qarkore

- K ë rkimi i pun ë s

Qëndër për punë dhe informim i të rinjve.

Sindakatat – Zyra e të huajve

Shoqatat e kategorive

Kërkesa e punës

Link (site) të nëvojshme

-Legjislacioni italian

Drejtimi praktik

Drejtësia (shembuj mbi vendimet e gjygjit)

-Kurset e formimit

Kërkesat mbi formimin

Qëndrat e formimit ne Itali

Qëndrat e formimit në Senegal

Qëndrat e formimit në Shqipëri

-Azhurnim mbi legjislazionin :

Urdhërat ligjvënës, flukset e hyrjes, Sanatore, etj…

-Turizëm i përgjithshëm

Në Shqipëri

•  siti Agjencia Rimini projekt Shqipëria

Në Senegal

•  www.chiamasenegal.it

•  http://arcirimini.it/goree/index.htm

- Dokumentat p ë r t ë hyr ë n ë Itali

•  vizë turistike

•  vizë për punë(stinore,e mvarur,e pamvarur)

•  vizë për studim

•  vizë speciale

 

- Kultura: ngjarje e organizim

Ngjarje me interes

Mitingje ndërkulturore

Shoqata emigrantësh

Qëndra ndërkulturore italiane

- Leje-qëndrimi në Itali: të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve të huaj

Puna

Shëndeti

Shtëpia

Shkolla-formimi

Bashkim familje

Kartë-qëndrimi (leje-qëndrimi për 10-vjet)

Shtetësia italiane

- Botimet

Revista

Botime periodike on-line

http://stranieriinitalia.com/africainsenitalie

Studime

- Rihyrja në shtëpi

(si mund të kthehesh në Atdhe pa humbur të drejtën e leje-qëndrimit)

- Links

www.meltingpot.org

www.stranieriinitalia.it

www.chiamalafrica.it

www.insenegal.org

partnerët e shoqatës Agimi

site shqipëtare

 

mt@agimi.org